- hvem er vi?

Velkommen

Arkivsamvirket i Varde Kommune:
Arkivsamvirket er paraplyorganisation for de 18 lokalhistoriske arkiver i kommunen.

Arkivsamvirket-Varde.dk. er foreningens Webside hvor informationsmateriale om arkiverne vil bliver præsenteret og hvor meddelelser, referater og andet materiale, fra Arkivsamvirket, vil blive tilgængelige.

Det er desuden meningen at her kan vises billeder og fortælles lokalhistorie fra alle 18 arkiver.

Arkiverne:
Alle lokalhistoriske arkiver i Varde kommune finder du her på siden under Arkiverne.

Lokalarkiverne har fire hovedformål:
- Indsamle
- Registrere
- Bevare
- Formidle

Vi passer på historien:
Dit lokalarkiv er lokalsamfundets fælles hukommelse.

Arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om dit lokale område - om de mennesker, der bor her, og om områdets erhverv, foreninger, institutioner, begivenheder og meget, meget mere.